dr. Szeniczey Tamás adjunktus

dr. Szeniczey Tamás adjunktus
Születési hely, idő: Eger, 1989. július 15.
Középfokú tanulmányok: 2004-2008 Dobó István Gimnázium, Eger
Felsőfokú tanulmányok:


 

2019 Idegtudomány és Humánbiológia doktori program PhD
2014-2017 állami ösztöndíjas PhD hallgató, ELTE TTK, Biológia Doktori Iskola, Idegtudomány és Humánbiológia doktori program
2012-2014 biológus, MSc, ELTE TTK, Budapest
2008-2012 biológus BSc, ELT TTK, Budapest

Nyelvismeret:
 

német (középfokú, C típusú állami nyelvvizsga, 2008)
angol (középfokú, C típusú állami nyelvvizsga, 2017)

Neptun kód: ZATTYW
MTMT azonosító:

10044822

ORCID id: 0000-0003-1546-7140
Google Scholar id: ReRmOzIAAAAJ
Researcher id: K-4843-2017
K-4843-2017 56084918100

 

Munkahely, beosztás

2022-től     ELTE TTK Biológiai Intézet Embertani Tanszék, adjunktus

2019-től     MTM Embertani Tár, segédmuzeológus

2017-2022 ELTE TTK Biológiai Intézet Embertani Tanszék, tudományos segédmunkatárs

2014-2019 MTM Embertani Tár, önkéntes munkatárs

2014-2017 ELTE TTK Biológiai Intézet Embertani Tanszék, PhD hallgató


Főbb kutatási területek

A Kárpát-medence különböző régészeti korszakaiból származó népességek populációtörténeti szempontú klasszikus antropológiai és paleoepidemiológiai vizsgálata.

A Kárpát-medence Avar kori populációjának népességtörténeti rekonstrukciója biológiai távolságszámítás és statisztikai módszerek alkalmazásával.

Anyagcsere- és hormonrendszer zavarával összefüggő csonttani elváltozások és az életmód közötti kapcsolatok vizsgálata történeti népességekben.

Szakmai tapasztalat, tanulmányutak

PhD disszertáció: ELTE TTK Embertani Tanszék Hajdu Tamás témavezetésével; téma: a Kárpát-medence kelet-dunántúli régiójának 5-8. századi népességtörténete, a késő antik, langobárd és avar kori populációk közötti embertani kapcsolatok vizsgálata.

2014-től kezdődően a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában, az egri Dobó István Vármúzeumban, a pécsi Janus Pannonius Múzeumban, az olaszországi Sassovivoban (Umbria), Suelliben (Szardínia), és a romániai Szatmárnémetiben végzett kutatómunkákban való részvétel.

Oktatási tapasztalat

2014-2019.      Humánbiológia II. (gyakorlat, 0+4 óra; tárgykód: bb1n4622) – biológus BSc képzés, köt. választható tárgy

2018-tól          Állati struktúra és funkció (gyakorlat 0+3, tárgykód: astfu1b17la) – biológia BSc hallgatóknak (oktatók: Jezsó Bálint, Lakatos Zsolt, Rubics András, Boda Attila, Dr. Csikós György, Csizmadia Tamás, Dr. Csörgő Tibor, Dr. Lippai Mónika, Dr. Molnár Kinga, Pálfia Zsolt, Puska Gina, Dr. Zsákai Annamária, Szeniczey Tamás), kötelező kurzus

2018-tól          Történeti embertani vizsgáló módszerek (gyakorlat 2+0, tárgykód: torevmhb17gm) – biológia MSc hallgatóknak (Hajdu Tamással és Vellainé Dr. Takács Krisztinával) köt. választható tárgy

2018-től          Paleopatológia (előadás, 2+0 óra; tárgykód: BIO/07/34E) – biológia BSc és MSc hallgatóinak (Hajdu Tamással és Pap Ildikóval)


Tudományos/szakmai közéleti tevékenység

2014-tól a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának tagja

2016-tól az IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) tagja

2017-től az EAA (European Anthropological Association) tagja

2017-től a Török Aurél Antropológiai Egyesület tagja

2018-tól a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának jegyzője

2020-tól EAA (European Archaeological Association) tagja


Részvétel múzeumi kiállításokban, múzeumpedagógiai, ismeretterjesztő tevékenység

A honfoglalók embertana. Régészet napja az egri várban. 2015.június 30. Ismeretterjesztő előadás. Dobó István Vármúzeum, Eger.

Életre kelt avarok. Időszaki régészeti kiállítás, Budapest, Nemzeti Múzeum 2017

Nederlands Openlucht Museum, állandó kiállítás, Arnhem, 2017

VII. Eötvös Természettudományos Tábor, gyakorlatvezető. 2018

ELTE Kutatók éjszakája. 2018, 2019


Elismerések, díjak

2013: Az ELTE Biológus Tudományos Diákkör konferenciáján az Ökológia és diverzitás szekcióban II. helyezés, Budapest

2014: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának elismerése kimagasló tudományos diákköri tevékenységért

2014: „The COINS 2014” Conference of Nature and Life sciences poszterszekció II. helyezés, Vilnius, Litvánia


Elnyert pályázatok, ösztöndíjak

2017: Olasz Külügyminisztérium: Pályázat magyar kutatók olaszországi tanulmányútjának támogatására. Elnyert összeg: 906 EUR

2018-2019: Új Nemzeti Kiválóság Program Doktorjelölti ösztöndíj 2018.09.01-2019.01.30. Elnyert összeg: 1,5 MFt

2018-2019: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj. Elnyert összeg: 600e Ft. (Új Nemzeti Kiválóság Programmal való összeférhetetlenség miatt lemondva)

2019-2020: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj. Elnyert összeg: 500e Ft.

2020: Erasmus+ pályázat – University of Bologna, Department of Cultural Heritage, 2020.06.02-14.


A 10 legfontosabbnak tartott tudományos közlemény

  1. Szeniczey, T., Bernert, Zs., Czuppon, T., Marcsik, A., Szabó, G., Hajdu, T. (2013): Embertani adatok Tolna megye avar korához. Anthropologiai Közlemények, 54: 59–76.
  2. Wolff, K., Bernert, Zs., Balassa, T., Szeniczey, T., Kiss, K. Cs., Hajdu, T. (2014): Two suture craniosynostosis a presentation that need to be noted. Journal of Craniofacial Surgery, 25(2): 714–715. (IF: 0,700)
  3. Köhler, K., Marcsik, A., Zádori, P., Biro, G., Szeniczey, T., Fábián, Sz., Serlegi, G., Marton, T., Donoghue, H.D., Hajdu, T. (2017): Possible cases of leprosy from the Late Copper Age (3780-3650 cal BC) in Hungary. PLoS ONE 12(10): e0185966. (IF: 2,766)
  4. Szeniczey, T., Marcsik, A., Hajdu, T. (2018): The physical anthropological analysis of grave A-108 of the Kölked-Feketekapu Cemetery. Appendix. In: Vida, T. (Szerk.) Being Avar! A Case Study for Changes in the Social Display of Identity in the Early Avar Period. 419–431. In: Drauschke, J., Kühtreiber, E., Kieslinger, K. Kühltreiber, T., Scharrer-Liska, G., Vida T. (Eds.): Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, pp. 432–436.
  5. Szeniczey, T., Hajdu, T., Marcsik, A. (2019): Skeletal remains of the Gepid period in the Great Hungarian Plain. Literature revi Szeniczey, T., Hajdu, T., Marcsik, A. (2019): Skeletal remains of the Gepid period in the Great Hungarian Plain. Literature review. In: Gál, Sz.S. (Ed.) The talking dead (2). Past and present of biological anthropology. The heritage of Török Aurél’s Oeuvre. Bibliotheca Musei Marisiensis - Series Archaeologica 17. Mega Publishing House, Targu Mures.
  6. Olalde, I., Brace, S., Allentoft, M.E., Armit, I., Kristiansen, K., Booth, T., Rohland, N., Mallick, S., Szécsényi-Nagy, A., Mittnik, A., Altena, E., Lipson, M., Lazaridis, I., Harper, T.K., Patterson, N., Broomandkhoshbacht, N., Diekmann, Y., Faltyskova, Z., Fernandes, D., Ferry, M., Harney, E., de Knijff, P., Michel, M., Oppenheimer, J., Stewardson, K., Barclay, A., Alt, K.W., Liesau, C., Ríos, P., Blasco, C., Miguel, J.V., García, R.M., Fernández, A.A., Bánffy, E., Bernabò-Brea, M., Billoin, D., Bonsall, C., Bonsall, L., Allen, T., Büster, L., Carver, S., Navarro. L,C,, Craig, O.E., Cook, G.T., Cunliffe, B., Denaire, A., Dinwiddy, K.E., Dodwell, N., Ernée, M., Evans, C., Kuchařík, M., Farré, J.F., Fowler, C., Gazenbeek, M., Pena, R.G., Haber-Uriarte, M., Haduch, E., Hey, G., Jowett, N., Knowles, T., Massy, K., Pfrengle, S., Lefranc, P., Lemercier, O., Lefebvre, A., Martínez, C.H., Olmo, V.G., Ramírez, A.B., Maurandi, J.L., Majó, T., McKinley, J.I., McSweeney, K., Mende, B.G., Modi, A., Kulcsár, G., Kiss, V., Czene, A., Patay, R., Endrődi, A., Köhler, K., Hajdu, T., Szeniczey, T., Dani, J., Bernert, Z., Hoole, M., Cheronet, O., Keating, D., Velemínský, P., Dobeš, M., Candilio, F., Brown, F., Fernández, R.F., Herrero-Corral, A.M., Tusa, S., Carnieri, E., Lentini, L., Valenti, A., Zanini, A., Waddington, C., Delibes, G., Guerra-Doce, E., Neil, B., Brittain, M., Luke, M., Mortimer, R., Desideri, J., Besse, M., Brücken, G., Furmanek, M., Hałuszko, A., Mackiewicz, M., Rapiński, A., Leach, S., Soriano, I., Lillios, K.T., Cardoso, J.L., Pearson, M.P., Włodarczak, P., Price, T.D., Prieto, P., Rey, P.J., Risch, R., Guerra, M.A.R., Schmitt, A., Serralongue, J., Silva, A.M., Smrčka, V., Vergnaud, L., Zilhão, J., Caramelli, D., Higham, T., Thomas, M.G., Kennett, D.J., Fokkens, H., Heyd, V., Sheridan, A., Sjögren, K.G., Stockhammer. P.W., Krause, J., Pinhasi, R., Haak, W., Barnes, I., Lalueza-Fox, C., Reich, D. (2018): The Beaker Phenomenon and the Genomic Transformation of Northwest Europe. Nature 555: 190-196.  (IF: 43,070)
  7. Mathieson, I., Alpaslan-Roodenberg, S., Posth, C., Szécsényi-Nagy, A., Rohland, N., Mallick, S., Olalde, I., Broomandkhoshbacht, N., Candilio, F., Cheronet, O., Fernandes, D., Ferry, M., Gamarra, B., Fortes, G.G., Haak, W., Harney, E., Jones, E., Keating, D., Krause-Kyora, B., Kucukkalipci, I., Michel, M., Mittnik, A., Nägele, K., Novak, M., Oppenheimer, J., Patterson, N., Pfrengle, S., Sirak, K., Stewardson, K., Vai, S., Alexandrov, S., Alt, K.W., Andreescu, R., Antonović, D., Ash, A., Atanassova, N., Bacvarov, K., Gusztáv, M.B., Bocherens, H., Bolus, M., Boroneanţ, A., Boyadzhiev, Y., Budnik, A., Burmaz, J., Chohadzhiev, S., Conard, N.J., Cottiaux, R., Čuka, M., Cupillard, C., Drucker, D.G., Elenski, N., Francken, M., Galabova, B., Ganetsovski, G., Gély, B., Hajdu, T., Handzhyiska, V., Harvati, K., Higham, T., Iliev, S., Janković, I., Karavanić, I., Kennett, D.J., Komšo, D., Kozak, A., Labuda, D., Lari, M., Lazar, C., Leppek, M., Leshtakov, K., Vetro, D.L., Los, D., Lozanov, I., Malina, M., Martini, F., McSweeney, K., Meller, H., Menđušić, M., Mirea, P., Moiseyev, V., Petrova, V., Price, T.D., Simalcsik, A., Sineo, L., Šlaus, M., Slavchev, V., Stanev, P., Starović, A., Szeniczey, T., Talamo, S., Teschler-Nicola, M., Thevenet, C., Valchev, I., Valentin, F., Vasilyev, S., Veljanovska, F., Venelinova, S., Veselovskaya, E., Viola, B., Virag, C., Zaninović, J., Zäuner, S., Stockhammer, P.W., Catalano, G., Krauß, R., Caramelli, D., Zariņa, G., Gaydarska, B., Lillie, M., Nikitin, A.G., Potekhina, I., Papathanasiou, A., Borić, D., Bonsall, C., Krause, J., Pinhasi, R., Reich, D. (2018): The genomic history of southeastern Europe. Nature 555: 197-203. (IF: 43,070)
  8. Sirak, K.A., Fernandes, D.M., Cheronet, O., Novak M., Gamarra, B., Balassa, T., Bernert Zs., Cséki, A., Dani, J., Gallina, Zs., Kocsis-Buruzs, G., Kővári, I., László, O., Pap, I., Patay, R., Petkes, Zs., Szenthe, G., Szeniczey, T., Hajdu, T., Pinhasi, R. (2017): Cranial base drilling: A minimally-invasive access to human petrous bones for ancient DNA analysis. Biotechniques 62(6), 283–289. (IF:2,098)
  9. Szeniczey, T., Marcsik, A., Ács, Zs. et al. Balassa, T., Bernert, Z., Bakó, K., Czuppon, T., Endrődi, A., Évinger, S.,Farkas, Z.; Hlavenková, L.; Hoppál, K., Kálmán, Kiss C., Kiss, K., Kocsis, K., Kovács, L.O., Kovács, P.F., Köhler, K., Költő, L., Kővári, I., László, O, Lovász, G., Lovranits, J., Lukács, J., Masek, Z., Merczi, M., Molnár, E., Németh, C.E., Ódor, J.G., Paja, L., Pap, I., Patay, R.; Rácz, I., Rácz, Z., Ritoók, Á., Szenthe, G., Szilas, G., Szőke, B.M., Tóth, Z., Vida, T., Wolff, K., Finnegan, M., Hajdu, T. (2019): Hyperostosis frontalis interna in ancient populations from the Carpathian Basin – a possible relationship between lifestyle and risk of development. Int. J. Paleopathol. 24, 108–118. (IF: 1,301)
  10. Sirak, K., Fernandes, D., Cheronet, O., Harney, E., Matthew, M., Mallick, S., Rohland, N., Adamski, N., Broomandkhoshbacht, N., Callan, K., Candilio, F., Lawson, A.M., Mandl, K., Oppenheimer, J., Stewardson, K., Zalzala, F., Anders, A., Bartík, J., Coppa, A., Tumen, D., Évinger, S., Farkaš, Z., Hajdu, T., Bayarsaikhan, J., McIntyre, L., Moiseyev, V., Okumura, M., Pap, I., Pietrusewsky, M., Raczky, P., Šefčáková, A., Soficaru, A., Szeniczey, T., Szőke, B.M., Van Gerven, D., Vasilyev, S., Bell, L., Reich, D., Pinhasi, R. (2019): Human auditory ossicles as an alternative optimal source of ancient DNA. Genome Research, gr.260141.119. Published in Advance February 25, 2020, doi:10.1101/gr.260141.119. (2019 IF: 9.944)