dr. Farkas Zsolt tudományos munkatárs

dr. Farkas Zsolt tudományos munkatárs
Születési hely, idő: Budapest, 1985. december 10.
 
Felsőfokú tanulmányok:

 
ELTE TTK, okleveles biológus (MSc), molekuláris biológia szakirány, genetika alszakirány (2011)
PhD fokozat: ELTE-TTK Biológiai Doktori Iskola Klasszikus és molekuláris genetika program (2020)
Nyelvismeret:
 
német - államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga
angol - államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga
Neptun kód: m7fnwb
MTMT azonosító: 10048710
ORCID id.: 0000-0001-8531-8912
Google Scholar id.: U48KQVcAAAAJ&hl
Researcher id.: AAF-9966-2020
Scopus id.: 56126526400

Munkahely, beosztás

2014-2019 MTA TTK - önkéntes munkatárs

2016-     ELTE TTK Embertani Tanszék, tudományos segédmunkatárs


Főbb kutatási területek

Metasztázis inhibitorok sejtmigrációra és sejthalálra gyakorolt hatása.

Szakmai tapasztalat, gyakorlatok

Felhasználói szintű Microsoft Office programcsomag, kutatáshoz szükséges programok kezelése (mikroszkópos szoftverek, képfeldolgozás stb.). Az ELTE biológus szakának molekuláris biológiai szakirányát emelt szinten végeztem el. Az ELTE TTK Genetikai Tanszék szakdolgozója voltam, majd itt is kezdtem meg PhD tanulmányaimat, ahol molekuláris genetikai tapasztalatokkal bővíthetem ismereteimet, ezalatt oktatási tapasztalatokat is szereztem (Genetika II. gyakorlat). Jelenleg az Embertani Tanszéken dolgozom tudományos segédmunkatársként, ahol a humánbiológia gyakorlat és az élettani vizsgálómódszerek gyakorlat oktatásában veszek részt.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység

2011-    a Magyar Genetikusok Egyesületének (MAGE) tagja

Elnyert ösztöndíjak

Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány, szakmai továbbképzés, 1év (2012)

Állami doktori ösztöndíj (2013-2016)

     ELTE Rendszeres tudományos ösztöndíj (több alkalommal)

NDPK2016 konferencia szponzorációs díj (ICGEB)

Elnyert pályázatok

OTKA (2014/102-P003) 2015-2020 - résztvevő

ÚNKP 2017 - doktorjelölti pályázat (10 hónap)

Find a cure alapítványi pályázat (2016-2019) - résztvevő

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (2018-) - résztvevő

Oktatási tevékenység

BSc
Humánbiológia gyakorlat (humbiob20la)

MSc
Élettani vizsgálómódszerek gyakorlat (eletvmhb17lm)

Paleoantropológiai vizsgálatok módszertana GY (bb2n4i09)
Történeti embertani vizsgálati módszerek GY (torevmhb17gm)


Konferencia részvételek

IX. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siófok, 2011.03.25-27. A nukleozid-difoszfát kinázt kódoló nm23-H6 (Nme6) C. elegans ortológjának genetikai analízise. Farkas Zsolt, Vellai Tibor, Vellainé Takács Krisztina

IX. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siófok, 2011.03.25-27. Az Nm23-H1/H2 ortológ Ndk-1 aktiválja a Ras/MAPK jelátviteli útvonalat a C. elegans vulva- és gonádfejlődése során. Fancsalszky Luca, Neda Masoudi, Ehsan Pourkarimi, Monostori Eszter, Farkas Zsolt, Vellai Tibor, Anil Mehta, Anton Gartner, Alexa Anita, Reményi Attila, Takács-Vellai Krisztina

9th International Congress of the NDP Kinase/Nm23/awd Gene Family: A new frontier in cell and cancer biology, Boston, USA, 2013.07.31-08.04. Modelling metastatic inhibition: ndk-1/nm23-H1/H2 regulates distal tip cell (DTC) migration in C. elegans. Luca Fancsalszky, Ehsan Pourkarimi, Neda Masoudi, Maja Herak Bosnar, Martina Dezeljin, Zsolt Farkas, Tibor Vellai, Anil Mehta, Krisztina Takács-Vellai

Magyar Humángenetikai Társaság X. Jubileumi Kongresszusa, Budapest, 2014. szeptember 4-6. Az NM23 homológ NDK-1 sejtmigrációban és apoptózisban betöltött szerepe. Fancsalszky Luca, Farkas Zsolt, Maja Herak Bosnar, Vellai Tibor, Anil Mehta, Takács-Vellai Krisztina

19th World Congress on Advances in Oncology and 17th International Symposium on Molecular Medicine October 9-11, 2014 Metropolitan Hotel, Athens, Greece. Characterizing the role of the NM23 homolog NDK-1 in cell migration and apoptotic engulfment. L. Fancsalszky, Z. Farkas, M.H. Bosnar, T. Vellai, A. Mehta, K. Takács-Vellai

Hungarian Molecular Life Sciences 2015, Eger, 2015.03.27-29. Characterizing the role of the NM23 homolog NDK-1 in cell migration and apoptotic engulfment. Zsolt Farkas, Luca Fancsalszky, Sára Sándor, Tamás Orbán, Maja Herak Bosnar, Tibor Vellai, Anil Mehta, Krisztina Takács-Vellai

The Inter Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Dubrovnik, 2016.05.04-09. An investigation of extracellular NM23. Zsolt Farkas, Anna Sebestyén, Edit I. Buzás, Maja Herak Bosnar, Zoltan Prohaszka and Krisztina Takács-Vellai

Tavaszi Szél 2016 Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia, Budapest, 2016. április 15-17. Az NM23 homológ NDK-1 sejtmigrációra gyakorolt dózisfüggő hatásának vizsgálata Caenorhabditis elegansban. Gráf Alexandra, Vellainé Takács Krisztina, Farkas Zsolt

International Congress of the NDP Kinase/Nm23/Awd Family (NDPK2016). Dubrovnik, Croatia, October 9-13, 2016. The dosage dependent effect of NDK-1/NM23-H1/H2 exerted on cell migration in C. elegans. Zsolt Farkas, Luca Fancsalszky, Alexandra Gráf, Barbara Mátyási, Maja Herak Bosnar, Tibor Vellai, Anil Mehta, Krisztina Takacs-Vellai

International Congress of the NDP Kinase/Nm23/Awd Family (NDPK2016). Dubrovnik, Croatia, October 9-13, 2016. The C. elegans group I NDPK homologue NDK-1 functions together with DYN-1/Dynamin. Zsolt Farkas, Tamás Végh, Xianghua Liu, Sung Yun Jung, Muhammed Afaq Shakir, Mathieu Boissan, Jun, Qin, Zheng Zhou, Krisztina Takacs-Vellai

Hungarian Molecular Life Sciences 2017, Eger, 2017.03.31-2017.04.02. The C. elegans group I NDPK homologue NDK-1 functions together with DYN-1/Dynamin in apoptotic engulfment and clearance. Zsolt Farkas, Xianghua Liu, Sung Yun Jung, Muhammed Afaq Shakir, Tamás Végh, Sára Sándor, Tamás Orbán, Mathieu Boissan, Jun Qin, Zheng Zhou, Krisztina Takacs-Vellai

Új Nemzeti Kiválóság Program konferencia, ELTE, 2018.05.24. NDK-1/NDPK interakciós partnereinek azonosítása, az NDK-1 DYN-1 kölcsönhatás szerepe a membránátrendezési folyamatokban. Farkas Zsolt, Vellainé Takács Krisztina

Genetikai Műhelyek Magyarországon XVII. Minikonferencia, Szeged, 2018.09.21. A C. elegans NDK-1/NDPK  DYN-1 kölcsönhatás szerepe a membránátrendezési folyamatokban. Farkas Zsolt, Vellainé Takács Krisztina


A 10 legfontosabbnak tartott tudományos közlemény

Fancsalszky L, Monostori E, Farkas Z, Pourkarimi E, Masoudi N, Hargitai B, Bosnar MH, Dezeljin M, Zsakai A, Vellai T, Mehta A, Takacs-Vellai K
NDK-1, the Homolog of NM23-H1/H2 Regulates Cell Migration and Apoptotic Engulfment in C. elegans.
PLOS ONE 9:(3) p. e92687. 12 p. (2014)
IF: 3,53
 
Takács-Vellai K, Vellai T, Farkas Z, Mehta A.
Nucleoside diphosphate kinases (NDPKs) in animal development.
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 72:(8) pp. 1447-1462. (2015)
IF: 5,856
 
Farkas Z, Fancsalszky L, Saskői É, Gráf A, Tárnok K, Mehta A, Takács-Vellai K.
The dosage-dependent effect exerted by the NM23-H1/H2 homolog NDK-1 on distal tip cell migration in C. elegans.
LABORATORY INVESTIGATION 98(2):182-189. (2018)
IF: 4,857
 
Farkas Z, Petric M, Liu X, Herit F, Rajnavölgyi É, Szondy Z, Budai Z, Orbán TI, Sándor S, Mehta A, Bajtay Z, Kovács T, Jung SY, Afaq Shakir M, Qin J, Zhou Z, Niedergang F, Boissan M, Takács-Vellai K.
The nucleoside diphosphate kinase NDK-1/NME1 promotes phagocytosis in concert with DYN-1/dynamin
FASEB JOURNAL fj.201900220R [Epub ahead of print] (2019)
IF 5,498
 
Mátyási B, Farkas Z, Kopper L, Sebestyén A, Boissan M, Mehta A, Takács-Vellai K.
The Function of NM23-H1/NME1 and Its Homologs in Major Processes Linked to Metastasis.
Pathol Oncol Res. 2020 Jan 28. doi: 10.1007/s12253-020-00797-0. [Epub ahead of print]
IF: 2,433

Lukácsi S, Farkas Z, Saskői É, Bajtay Z, Takács-Vellai K
Conserved and Distinct Elements of Phagocytosis in Human and C. elegans
Int J Mol Sci . 2021 Aug 19;22(16):8934. doi: 10.3390/ijms22168934.
IF:5,923

Takács-Vellai K, Farkas Z, Ősz F, Stewart G W
Model systems in SDHx-related pheochromocytoma/paraganglioma
Cancer Metastasis Rev . 2021 Dec;40(4):1177-1201. doi: 10.1007/s10555-021-10009-z.
IF: 9,264

Mátyási B, Petővári G, Dankó T, Butz H, Likó I, Lőw P, Petit I, Bittar R, Bonnefont-Rousselot D, Farkas Z, Szeniczey T, Molnár K, Pálóczi K, Buzás I E, Boissan M, Sebestyén A, Takács-Vellai K
Extracellular Vesicle-Mediated Metastasis Suppressors NME1 and NME2 Modify Lipid Metabolism in Fibroblasts
Cancers (Basel) . 2022 Aug 13;14(16):3913. doi: 10.3390/cancers14163913.
IF:6,86

 
Folyóiratban megjelent konferencia absztraktok:
 
Fancsalszky L, Farkas Z, Bosnar MH, Vellai T, Mehta A, Takacs-Vellai K
Characterizing the role of the NM23 homolog NDK-1 in cell migration and apoptotic engulfment
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 34:(1) p. S38. 1 p. (2014)
IF: 1,88
 
Fancsalszky Luca, Farkas Zsolt, Maja Herak Bosnar, Vellai Tibor, Anil Mehta, Takács-Vellai Krisztina
Az NM23 homológ NDK-1 sejtmigrációban és apoptózisban betöltött szerepe
ORVOSKÉPZÉS 89:(4) p. 484. (2014)